Нийт: 3
 • Programming Your Home: Automate with Arduino, Android, and Your Computer

  • Зохиогчид: Mike Riley
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781934356906
  • Хуудас: 216
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Embedded Systems: Real-Time Operating Systems for Arm Cortex M Microcontrollers

  • Зохиогчид: author
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781466468863
  • Хуудас: 400
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Semantic Web Programming

  • Зохиогчид: John Hebeler, Matthew Fisher,
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470418017
  • Хуудас: 615
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)