Нийт: 4
 • Getting Started with Netduino

  • Зохиогчид: 0052920026409ITPARK
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449302450
  • Хуудас: 84
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Building Wireless Sensor Networks

  • Зохиогчид: Robert Faludi
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780596807733
  • Хуудас: 300
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Adobe After Effects CS5

  • Зохиогчид: Jerron Smith
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470595244
  • Хуудас: 359
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Make: Arduino Bots and Gadgets: Six Embedded Projects with Open Source Hardware and Software

  • Зохиогчид: Tero Karvinen, Kimmo Karvinen
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449389710
  • Хуудас: 278
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)