Категориуд
Нийт: 3
 • Android for Programmers: An App-Driven Approach

  • Зохиогчид: Paul Deitel, Harvey M. Deitel, Abbey Deitel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780132121361
  • Хуудас: 479
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Circuit Design and Simulation with VHDL

  • Зохиогчид: Volnei A. Pedroni
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780262014335
  • Хуудас: 608
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Raspberry Pi User Guide

  • Зохиогчид: Gareth Halfacree, Eben Upton
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781118464465
  • Хуудас: 248
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)