Нийт: 122
 • Annual Editions: Criminal Justice 08/09

  • Зохиогчид: Joseph Victor, Joanne Naughton
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073397726
  • Хуудас: 185
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Out of the Red: Investment and Capitalism in Russia

  • Зохиогчид: John T. Connor, Lawrence P. Milford
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470269787
  • Хуудас: 205
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Global Politics in the Human Interest, 5th Edition

  • Зохиогчид: Mel Gurtov
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588264848
  • Хуудас: 385
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Rock Music Styles

  • Зохиогчид: Katherine Charlton
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073121628
  • Хуудас: 347
  • Хэмжээ: a4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • See this image Marketing Management

  • Зохиогчид: Greg Marshall , Mark Johnston
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073529790
  • Хуудас: 566
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Marketing Hardcover

  • Зохиогчид: Roger Kerin , Steven Hartley, William Rudelius
  • Хэл: Монгол
  • ISBN: 9780073529936
  • Хуудас: 664
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Financial Accounting

  • Зохиогчид: J. David Spiceland
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073379333
  • Хуудас: 586
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Managing Human Resources

  • Зохиогчид: Wayne Cascio
  • Хэл: Монгол
  • ISBN: 9780073530260
  • Хуудас: 720
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Management : Leading & Collaborating in the Competitive World

  • Зохиогчид: Thomas Bateman, Scott Snell
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780078137242
  • Хуудас: 663
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Essentials of Marketing, 12th Edition

  • Зохиогчид: William D. Perreault Jr., Joseph P. Cannon , E. Jerome McCarthy
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073404813
  • Хуудас: 690
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)