Нийт: 122
 • Analytics in a Big Data World

  • Зохиогчид: Bart Baesens
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781118892701
  • Хуудас: 231
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2014
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Art of Asset Allocation: Principles and Investment Strategies for Any Market, Second Edition

  • Зохиогчид: David Darst
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071592949
  • Хуудас: 408
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Selling

  • Зохиогчид: Barton Weitz, Stephen Castleberry, John Tanner
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073229409
  • Хуудас: 478
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The Rudolph Factor: Finding the Bright Lights that Drive Innovation in Your Business

  • Зохиогчид: Cyndi Laurin, Craig Morningstar
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470451038
  • Хуудас: 183
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Lean Six Sigma Using SigmaXL and Minitab

  • Зохиогчид: Issa Bass
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071621304
  • Хуудас: 362
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Annual Editions: Criminal Justice 08/09

  • Зохиогчид: Joseph Victor, Joanne Naughton
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073397726
  • Хуудас: 185
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Environmental Regulations and Housing Costs

  • Зохиогчид: Dr. Arthur C. Nelson Ph.D. FAICP ,John Randolph PhD, James M. McElfish Jr.
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781597265607
  • Хуудас: 262
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • To Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others

  • Зохиогчид: Daniel H. Pink
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781594487156
  • Хуудас: 260
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Marketing

  • Зохиогчид: Michael Levy, Dhruv Grewal
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073049021
  • Хуудас: 535
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Microsoft Windows Server 2008

  • Зохиогчид: Danielle Ruest
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072263657
  • Хуудас: 826
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)