Нийт: 122
 • Strategic Management: Text and Cases

  • Зохиогчид: Gregory Dess, G.T. (Tom) Lumpkin, Alan Eisne
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073530413
  • Хуудас: 500
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • International Business: The Challenge of Global Competition

  • Зохиогчид: Donald Ball, Wendell McCulloch, Michael Geringer, Michael Minor
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073346885
  • Хуудас: 610
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Intermediate Accounting

  • Зохиогчид: J. David Spiceland
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073526874
  • Хуудас: 1203
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Public Relations: The Profession and the Practice

  • Зохиогчид: Dan Lattimore, Otis Baskin, Suzette Heiman, Elizabeth Toth
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073378879
  • Хуудас: 393
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • MBA in a Nutshell: The Classic Accelerated Learner Program

  • Зохиогчид: Milo Sobel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071701723
  • Хуудас: 312
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Organizational Champion

  • Зохиогчид: The Organizational Champion
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071624862
  • Хуудас: 241
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Fostering Creativity

  • Зохиогчид: Harvard Business School Press
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781422128930
  • Хуудас: 80
  • Хэмжээ: A6
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Opportunities in Administrative Assistant Careers

  • Зохиогчид: Blanche Ettinger
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071476096
  • Хуудас: 174
  • Хэмжээ: A6
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Business: A Changing World

  • Зохиогчид: O. C. Ferrell , Geoffrey Hirt, Linda Ferrell
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073511726
  • Хуудас: 588
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Fundamental Accounting Principles

  • Зохиогчид: John J Wild
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073366296
  • Хуудас: 503
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)