Нийт: 122
 • The Job Search: Your Guide to Success

  • Зохиогчид: Barbara Zarna
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780256144499
  • Хуудас: 371
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 1996
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Resumes for Scientific and Technical Careers

  • Зохиогчид: McGraw-Hill Education
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071482196
  • Хуудас: 150
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Winning Sales Letters From Prospect to Close

  • Зохиогчид: Ralph Allora
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071628112
  • Хуудас: 223
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Selling

  • Зохиогчид: Barton Weitz, Stephen Castleberry, John Tanner
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073229409
  • Хуудас: 478
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Selling: Building Partnerships

  • Зохиогчид: Barton Weitz, Stephen Castleberry, John Tanner
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073381084
  • Хуудас: 482
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Stock Trading Techniques: Based on Price Patterns

  • Зохиогчид: Mike Harris, Michael Harris , Teresa Alligood
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780934380683
  • Хуудас: 244
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2000
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Turn Small Talk into Big Deals

  • Зохиогчид: Don Gabor
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071599658
  • Хуудас: 300
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The Most Successful Small Business in The World

  • Зохиогчид: Michael E. Gerber
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470503621
  • Хуудас: 162
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Rudolph Factor: Finding the Bright Lights that Drive Innovation in Your Business

  • Зохиогчид: Cyndi Laurin, Craig Morningstar
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470451038
  • Хуудас: 183
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Always On: Advertising, Marketing, and Media in an Era of Consumer Control

  • Зохиогчид: Christopher Vollmer , Geoffrey Precourt
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071508285
  • Хуудас: 215
  • Хэмжээ: A6
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)