Нийт: 122
 • Accelerating out of the Great Recession

  • Зохиогчид: David Rhodes, 0243600185101ITPARK
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071718141
  • Хуудас: 202
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • HBR Case Studies: Making Change Stick

  • Зохиогчид: Harvard Business School Press
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781422114704
  • Хуудас: 180
  • Хэмжээ: A6
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Harvard Business Review on Bringing Your Whole Self to Work

  • Зохиогчид: Harvard Business School Press
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781422121092
  • Хуудас: 182
  • Хэмжээ: A6
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Understanding Spreads

  • Зохиогчид: Edward D. Dobson (Author), Roger Reimer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780934380980
  • Хуудас: 27
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Information Assurance for the Enterprise

  • Зохиогчид: Corey Schou
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072255249
  • Хуудас: 480
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • How to Do Everything Netbook

  • Зохиогчид: Joli Ballew
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639569
  • Хуудас: 304
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • PMP Certification, A Beginner's Guide (Certification Press)

  • Зохиогчид: George Angel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071633703
  • Хуудас: 442
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Marketing 2e also includes unmatched teaching support.

  • Зохиогчид: Dhruv Grewal , Michael Levy
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077386436
  • Хуудас: 422
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • How to Make Money with YouTube

  • Зохиогчид: Brad Schepp
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071621366
  • Хуудас: 222
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Training and Collaboration with Virtual Worlds

  • Зохиогчид: Alex Heiphetz
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071628020
  • Хуудас: 248
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах