Нийт: 122
 • ӨӨРИЙГӨӨ БАЙЛДАН ДАГУУЛАГЧ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛ

  • Зохиогчид: Б.Шүхэрцэцэг, П.Буяндэлгэр
  • Хэл: Монгол
  • ISBN: 9789992951088
  • Хуудас: 144
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Thinking, Fast and Slow

  • Зохиогчид: Daniel Kahneman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780374533557
  • Хуудас: 498
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2013
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Cultural Anthropology

  • Зохиогчид: Conrad Kottak
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073405346
  • Хуудас: 401
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Coherency Management

  • Зохиогчид: Gary Doucet, John Gøtze, Pallab Saha, Scott Bernard
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781438996066
  • Хуудас: 542
  • Хэмжээ: a5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Essentials of Marketing, 12th Edition

  • Зохиогчид: William D. Perreault Jr., Joseph P. Cannon , E. Jerome McCarthy
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073404813
  • Хуудас: 690
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Leadership 2.0

  • Зохиогчид: Travis Bradberry , Jean Greaves
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780974320694
  • Хуудас: 264
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Fundamental Accounting Principles

  • Зохиогчид: John J Wild
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073366296
  • Хуудас: 503
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Playing to Win

  • Зохиогчид: Roger L. Martin, A. G. Lafley
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781422187395
  • Хуудас: 260
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2013
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • International Economics

  • Зохиогчид: Thomas Pugel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073523026
  • Хуудас: 730
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Macroeconomics: Principles, Problems and Policies

  • Зохиогчид: Campbell R. McConnell
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073336961
  • Хуудас: 380
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах