Нийт: 122
 • Business & Money Skills Communications

  • Зохиогчид: Oren Klaff
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071752855
  • Хуудас: 225
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Startup Game

  • Зохиогчид: Eric Schmidt, William H. Draper
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780230339941
  • Хуудас: 261
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Peak Performance: Success in College and Beyond

  • Зохиогчид: Sharon Ferrett
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073375199
  • Хуудас: 493
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Gulf Capital and Islamic Finance: The Rise of the New Global Players

  • Зохиогчид: Aamir Rehman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071621984
  • Хуудас: 335
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Revitalizing America's Entrepreneurial Leadership

  • Зохиогчид: Henry R. Nothhaft, David Kline
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781422158579
  • Хуудас: 193
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Harvard Business Review on Bringing Your Whole Self to Work

  • Зохиогчид: Harvard Business School Press
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781422121092
  • Хуудас: 182
  • Хэмжээ: A6
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Operations Management

  • Зохиогчид: William Stevenson
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073377841
  • Хуудас: 905
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • College Accounting (Chapters 1-24)

  • Зохиогчид: John Price, M. David Haddock
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077430634
  • Хуудас: 879
  • Хэмжээ: B4
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Turn Small Talk into Big Deals

  • Зохиогчид: Don Gabor
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071599658
  • Хуудас: 300
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Strategic Management: Text and Cases

  • Зохиогчид: Gregory Dess, G.T. (Tom) Lumpkin, Alan Eisne
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073530413
  • Хуудас: 500
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах