Нийт: 37
 • World Politics, Expanded: Taking Sides - Clashing Views in World Politics

  • Зохиогчид: John Rourke
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073515250
  • Хуудас: 419
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Ancient Egyptian World (World in Ancient Times)

  • Зохиогчид: Eric H. Cline, Jill Rubalcaba
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780195222449
  • Хуудас: 190
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The American Record: Volume 2

  • Зохиогчид: William Graebner, Leonard Richards
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072949599
  • Хуудас: 455
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • After the Fact, Volume II

  • Зохиогчид: James West Davidson, Mark Lytle
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072996111
  • Хуудас: 485
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • World history the modern era

  • Зохиогчид: Elisabeth Gaynor Ellis, Anthony Esler
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780133654967
  • Хуудас: 871
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Under the Sun (Amulet)

  • Зохиогчид: Arthur Dorros
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780810992504
  • Хуудас: 234
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Now and Then

  • Зохиогчид: Judith Stanford
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072981216
  • Хуудас: 409
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Sword of the Rightful King

  • Зохиогчид: Jane Yolen
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780152025335
  • Хуудас: 361
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Aims of Argument: A Brief Guide

  • Зохиогчид: Timothy Crusius, Carolyn Channell
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073405834
  • Хуудас: 367
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Merriam-Webster's Reader's Handbook

  • Зохиогчид: Merriam-Webster
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073348391
  • Хуудас: 597
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 1997
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах