Нийт: 455
 • Mass Media Law 2009/2010 Edition

  • Зохиогчид: Don Pember, Clay Calvert
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073378824
  • Хуудас: 686
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Reproducing Race: The Paradox of Generation Mix

  • Зохиогчид: Rainier Spencer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588267764
  • Хуудас: 353
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • World Politics, Expanded: Taking Sides - Clashing Views in World Politics

  • Зохиогчид: John Rourke
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073515250
  • Хуудас: 419
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • We The People

  • Зохиогчид: Thomas Patterson
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073403861
  • Хуудас: 640
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Global Politics in the Human Interest, 5th Edition

  • Зохиогчид: Mel Gurtov
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588264848
  • Хуудас: 385
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Political Participation in the Middle East

  • Зохиогчид: Ellen Lust-Okar, Saloua Zerhouni
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588266026
  • Хуудас: 299
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • World Atlas (DK World Atlas)

  • Зохиогчид: DK Publishing
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780756631758
  • Хуудас: 354
  • Хэмжээ: A3
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • An Introduction to the World's Oceans

  • Зохиогчид: Keith Sverdrup, Virginia Armbrust
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073254838
  • Хуудас: 521
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Human Geography

  • Зохиогчид: Jerome Fellmann, Arthur Getis, Judith Getis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077216047
  • Хуудас: 516
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Ganga: A Journey Down the Ganges River

  • Зохиогчид: Julian Crandall Hollick
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781597263863
  • Хуудас: 275
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах