Нийт: 7
 • Information Assurance for the Enterprise

  • Зохиогчид: Corey Schou
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072255249
  • Хуудас: 480
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Mike Meyers' Linux+

  • Зохиогчид: Michael Jang
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071546713
  • Хуудас: 390
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • AppleScript: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Guy Hart-Davis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639545
  • Хуудас: 424
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • PMP Certification, A Beginner's Guide (Certification Press)

  • Зохиогчид: George Angel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071633703
  • Хуудас: 442
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Session Initiation Protocol (SIP): Controlling Convergent Networks

  • Зохиогчид: Travis Russell
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071488525
  • Хуудас: 265
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • 24 Deadly Sins of Software Security

  • Зохиогчид: Michael Howard
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071626750
  • Хуудас: 393
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • CWTS Certified Wireless Technology Specialist Study Guide

  • Зохиогчид: Tom Carpenter
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071615341
  • Хуудас: 518
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)