Нийт: 97
 • College Accounting Student Edition Chapters

  • Зохиогчид: John Price , M. David Haddock, Michael Farina
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073401669
  • Хуудас: 998
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Enterprise: Intermediate Level 4

  • Зохиогчид: Virginia Evans, Jenny Dooley
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781842168219
  • Хуудас: 198
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2000
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • International Economics

  • Зохиогчид: Thomas Pugel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073523026
  • Хуудас: 730
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Using Information Technology 9e Complete Edition

  • Зохиогчид: Brian Williams, Stacey Sawyer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073516776
  • Хуудас: 577
  • Хэмжээ: 4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural Anthropology, 7th Edition

  • Зохиогчид: Conrad Phillip Kottak
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073531045
  • Хуудас: 352
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Business & Money Skills Communications

  • Зохиогчид: Oren Klaff
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071752855
  • Хуудас: 225
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Peak Performance: Success in College and Beyond

  • Зохиогчид: Sharon Ferrett
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073375199
  • Хуудас: 493
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Reading and Study Skills, 9th Edition

  • Зохиогчид: John Langan
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073371641
  • Хуудас: 640
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Marketing: The Core

  • Зохиогчид: Roger Kerin, Steven Hartley, William Rudelius
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073381060
  • Хуудас: 493
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Annual Editions: Child Growth and Development 09/10

  • Зохиогчид: Ellen Junn, Chris Boyatzis
  • Хэл: Монгол
  • ISBN: 9780073516356
  • Хуудас: 200
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)