Нийт: 7
 • Schaum's Outline of Pharmacology (Schaum's Outline Series)

  • Зохиогчид: Jim Keogh
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071623629
  • Хуудас: 358
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • All Star 2 Student Book

  • Зохиогчид: Linda Lee, Jean Bernard, Kristin Sherman, Stephen Sloan, Grace Tanaka , Shirley Velasco
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072846744
  • Хуудас: 190
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • All-Star, Book 2: Workbook

  • Зохиогчид: Linda Lee, Jean Bernard, Kristin Sherman, Stephen Sloa, Grace Tanaka, Shirley Velasco
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072846751
  • Хуудас: 153
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Enterprise: Grammar Level 3

  • Зохиогчид: Jenny Dooley, Virginia Evans
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781903128770
  • Хуудас: 143
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 1999
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Understanding and Using English Grammar Workbook

  • Зохиогчид: Betty Schrampfer Aza, Stacy A. Hagen
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780132415439
  • Хуудас: 214
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Reading and Study Skills, 9th Edition

  • Зохиогчид: John Langan
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073371641
  • Хуудас: 640
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Inviting Children's Author's and Illustrators

  • Зохиогчид: Kathy East
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781555701826
  • Хуудас: 127
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 1995
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)