Нийт: 21
 • English Skills with Readings

  • Зохиогчид: John Langan
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073384115
  • Хуудас: 794
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • A Sun within a Sun

  • Зохиогчид: Claire Chi-ah Lyu
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780822959717
  • Хуудас: 222
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Street Lit: Teaching and Reading Fiction in Urban Schools

  • Зохиогчид: Andrew Ratner
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073378435
  • Хуудас: 154
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • A History of Western Art Revised

  • Зохиогчид: Laurie Schneider Adams
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073526461
  • Хуудас: 574
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • First Aid Q&A for the NBDE Part II

  • Зохиогчид: Jason Portnof
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071613729
  • Хуудас: 238
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Concepts of Fitness and Wellness

  • Зохиогчид: Charles Corbin, Gregory Welk, William Corbin , Karen Welk
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073376387
  • Хуудас: 490
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Family Medicine Board Review: Pearls of Wisdom, Fourth Edition

  • Зохиогчид: Cynthia Waickus, William Schwer, Scott Plantz
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071625517
  • Хуудас: 575
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Marketing: The Core

  • Зохиогчид: Roger Kerin, Steven Hartley, William Rudelius
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073381060
  • Хуудас: 493
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • MBA in a Nutshell: The Classic Accelerated Learner Program

  • Зохиогчид: Milo Sobel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071701723
  • Хуудас: 312
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Intensive Review for the Emergency Medicine Qualifying Examination

  • Зохиогчид: Sassan Naderi, Richard Park
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071502801
  • Хуудас: 502
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах