Нийт: 5
 • Family Medicine Board Review: Pearls of Wisdom, Fourth Edition

  • Зохиогчид: Cynthia Waickus, William Schwer, Scott Plantz
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071625517
  • Хуудас: 575
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • MBA in a Nutshell: The Classic Accelerated Learner Program

  • Зохиогчид: Milo Sobel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071701723
  • Хуудас: 312
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Communication Works

  • Зохиогчид: Teri Gamble, Michael Gamble
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073406725
  • Хуудас: 524
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Enterprise: Grammar Level 3

  • Зохиогчид: Jenny Dooley, Virginia Evans
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781903128770
  • Хуудас: 143
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 1999
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Taking Sides: Clashing Views in Childhood and Society

  • Зохиогчид: Diana Del Campo, Robert Del Campo
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780078127571
  • Хуудас: 382
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)