Нийт: 64
 • Data Modeling: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Andy Oppel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071623988
  • Хуудас: 340
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Super Scratch Programming Adventure!

  • Зохиогчид: The LEAD Project
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781593274092
  • Хуудас: 160
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Project Management - Best Practices: Achieving Global Excellence

  • Зохиогчид: Harold R. Kerzner, International Institute for Learning
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470528297
  • Хуудас: 684
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Traditions & Encounters, Volume 2 From 1500 to the Present.

  • Зохиогчид: Jerry Bentley, Herbert Ziegler
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073330631
  • Хуудас: 1165
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)