Нийт: 40
 • The Economics of War

  • Зохиогчид: Paul Poast
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073123974
  • Хуудас: 217
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • American Education

  • Зохиогчид: Joel Spring
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073525945
  • Хуудас: 350
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Nurse to Nurse Nursing Management

  • Зохиогчид: Linda Knodel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071601535
  • Хуудас: 178
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Thinking, Fast and Slow

  • Зохиогчид: Daniel Kahneman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780374533557
  • Хуудас: 498
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2013
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Medical Language for Modern Health Care

  • Зохиогчид: David Allan, Karen Lockyer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073374307
  • Хуудас: 909
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Ultimate Guide to Choosing a Medical Specialty

  • Зохиогчид: Brian Freeman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071790277
  • Хуудас: 504
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Seeley's Anatomy & Physiology

  • Зохиогчид: Cinnamon VanPutte, Jennifer Regan
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077350031
  • Хуудас: 1110
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Biomedical Ethics

  • Зохиогчид: Thomas Mappes, David DeGrazia
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072976441
  • Хуудас: 721
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Nurse to Nurse Nursing Management

  • Зохиогчид: Linda Knodel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071601535
  • Хуудас: 178
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Western Humanities, Volume 1

  • Зохиогчид: Roy Matthews, Dewitt Platt
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073136370
  • Хуудас: 383
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)