Категориуд
Нийт: 6
 • Intravenous Therapy for Health Care Personnel with Student CD-ROM

  • Зохиогчид: Kathryn Booth
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073281124
  • Хуудас: 238
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Building a Healthy Business: For Massage and Alternative Healthcare Practices

  • Зохиогчид: Jan Saeger , Lewis Rudolph
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073401911
  • Хуудас: 250
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Computers in the Medical Office

  • Зохиогчид: Susan Sanderson
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073401997
  • Хуудас: 394
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • From Patient to Payment

  • Зохиогчид: Cynthia Newby
  • Хэл: Монгол
  • ISBN: 9780073019727
  • Хуудас: 294
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Your Health Today: Choices in a Changing Society

  • Зохиогчид: Michael Teague, Sara Mackenzie , David Rosenthal
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077228583
  • Хуудас: 553
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Nurse to Nurse Nursing Management

  • Зохиогчид: Linda Knodel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071601535
  • Хуудас: 178
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)