Нийт: 14
 • First Aid Q&A for the NBDE Part II

  • Зохиогчид: Jason Portnof
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071613729
  • Хуудас: 238
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Arnheim's Principles of Athletic Training

  • Зохиогчид: William Prentice , Daniel Arnheim
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077236281
  • Хуудас: 1050
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Focus on Health

  • Зохиогчид: Dale Hahn, Wayne Payne, Ellen Lucas
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073380896
  • Хуудас: 486
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Workbook to accompany Medical Assisting:

  • Зохиогчид: Kathryn Booth, Leesa Whicker, Donna Pugh, Sharion Thompson , Terri Wyman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073324104
  • Хуудас: 545
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Family Medicine Board Review: Pearls of Wisdom, Fourth Edition

  • Зохиогчид: Cynthia Waickus, William Schwer, Scott Plantz
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071625517
  • Хуудас: 575
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Essentials of Medical Language

  • Зохиогчид: David Allan , Karen Lockyer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073374147
  • Хуудас: 593
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Annual Editions: Aging 08/09

  • Зохиогчид: Harold Cox
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073397603
  • Хуудас: 205
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Annual Editions: Child Growth and Development 09/10

  • Зохиогчид: Ellen Junn, Chris Boyatzis
  • Хэл: Монгол
  • ISBN: 9780073516356
  • Хуудас: 200
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Peripheral Arterial Disease

  • Зохиогчид: Robert Dieter, III, Raymond Dieter , Jr., Raymond Dieter
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071481793
  • Хуудас: 1084
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Atlas of Video-EEG Monitoring

  • Зохиогчид: Joseph Sirven, John Stern
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071597425
  • Хуудас: 578
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)