Нийт: 104
 • Human Antiquity: An Introduction to Physical Anthropology and Archaeology

  • Зохиогчид: Kenneth Feder, Michael Park
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073041964
  • Хуудас: 540
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Дууссан Зээлэх боломжтой хугацааг харах

 • Applying Anthropology

  • Зохиогчид: Aaron Podolefsky, Peter Brown, Scott M. Lacy
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073530932
  • Хуудас: 339
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The Last Dance: Encountering Death and Dying

  • Зохиогчид: Lynne Ann DeSpelder, Albert Lee Strickland
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073405469
  • Хуудас: 630
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Western Sahara: Anatomy Of A Stalemate

  • Зохиогчид: Erik Jensen
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588263056
  • Хуудас: 180
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Envisioning Women in World History: Prehistory to 1500

  • Зохиогчид: Catherine Clay, Christine Senecal, Chandrika Paul
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073513225
  • Хуудас: 233
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Student Atlas of World Geography

  • Зохиогчид: John Allen
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073527604
  • Хуудас: 319
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Criminology

  • Зохиогчид: Freda Adler, Gerhard O. Mueller, William Laufer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073124469
  • Хуудас: 405
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Coming Together, Coming Apart

  • Зохиогчид: Daniel Gordis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780471789611
  • Хуудас: 258
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Readings On Laws Of Nature


 • Social Work and Social Welfare: An Invitation with Case Studies CD-ROM

  • Зохиогчид: Marla Berg-Weger
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073123080
  • Хуудас: 298
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах