Нийт: 29
 • The Meaning of Military Victory

  • Зохиогчид: Robert Mandel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588264480
  • Хуудас: 189
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Annual Editions: Comparative Politics 08/09

  • Зохиогчид: Christian Soe
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073397665
  • Хуудас: 233
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • World Politics: 09/10 (Annual Editions series)

  • Зохиогчид: Helen E. Purkitt
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780078127601
  • Хуудас: 200
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Garbage In The Cities

  • Зохиогчид: Martin V. Melosi
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780822958574
  • Хуудас: 302
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Out of the Red: Investment and Capitalism in Russia

  • Зохиогчид: John T. Connor, Lawrence P. Milford
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470269787
  • Хуудас: 205
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • State and Local Government: Politics and Public Policies

  • Зохиогчид: David Saffell, Harry Basehart
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072869019
  • Хуудас: 356
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Social Work and Social Welfare: An Invitation with Case Studies CD-ROM

  • Зохиогчид: Marla Berg-Weger
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073123080
  • Хуудас: 298
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The American Democracy

  • Зохиогчид: Thomas Patterson
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073103495
  • Хуудас: 558
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Dissent from War

  • Зохиогчид: Robert Ivie
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781565492400
  • Хуудас: 240
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • We The People

  • Зохиогчид: Thomas Patterson
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073403861
  • Хуудас: 640
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)