Нийт: 2
  • Schaum's Outline of Pharmacology (Schaum's Outline Series)

    • Зохиогчид: Jim Keogh
    • Хэл: Англи
    • ISBN: 9780071623629
    • Хуудас: 358
    • Хэмжээ: A4
    • Хэвлэгдсэн он: 2010
    • Танхимд унших: Болно
    • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

  • Nurse to Nurse Nursing Management

    • Зохиогчид: Linda Knodel
    • Хэл: Англи
    • ISBN: 9780071601535
    • Хуудас: 178
    • Хэмжээ: B5
    • Хэвлэгдсэн он: 2009
    • Танхимд унших: Болно
    • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)