Категориуд
Нийт: 9
 • Drugs, Society, and Human Behavior

  • Зохиогчид: Carl Hart, Charles Ksir, Oakley Ray
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073380797
  • Хуудас: 478
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Fostering Creativity

  • Зохиогчид: Harvard Business School Press
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781422128930
  • Хуудас: 80
  • Хэмжээ: A6
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Power of Logic

  • Зохиогчид: C. Layman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072875874
  • Хуудас: 598
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The Last Dance: Encountering Death and Dying

  • Зохиогчид: Lynne Ann DeSpelder, Albert Lee Strickland
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073405469
  • Хуудас: 630
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Peak Performance: Success in College and Beyond

  • Зохиогчид: Sharon Ferrett
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073375120
  • Хуудас: 530
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Me, Inc. How to Master the Business of Being You: A Personalized Program for Exceptional Living

  • Зохиогчид: Scott W. Ventrella
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470100301
  • Хуудас: 164
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Executing Innovation

  • Зохиогчид: Harvard Business School Press
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781422128817
  • Хуудас: 94
  • Хэмжээ: A6
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Internet Password Organizer: Ruby

  • Зохиогчид: Innovention Lab
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780984104703
  • Хуудас: 100
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Peak Performance: Success in College and Beyond

  • Зохиогчид: Sharon Ferrett
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073375199
  • Хуудас: 493
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)