Нийт: 7
 • Engineering Mechanics: Statics and Dynamics

  • Зохиогчид: Francesco Costanzo, Michael Plesha, Gary Gray
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077302009
  • Хуудас: 766
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Mechanics of Materials

  • Зохиогчид: Ferdinand Beer, Jr., E. Russell Johnston , John DeWolf , David Mazurek
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077221409
  • Хуудас: 788
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Microelectronic Circuit Design

  • Зохиогчид: Richard Jaeger , Travis Blalock
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073309484
  • Хуудас: 1190
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Blu-ray Disc Demystified

  • Зохиогчид: Jim Taylor , Michael Zink, Charles Crawford, Christen Armbrust
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071590921
  • Хуудас: 400
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Explorations: An Introduction to Astronomy

  • Зохиогчид: Thomas T. Arny, Stephen E. Schneider
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073315980
  • Хуудас: 594
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Physical Universe

  • Зохиогчид: Konrad Krauskopf, Arthur Beiser
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077270704
  • Хуудас: 720
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Electronic Principles, Experiments Manual