Нийт: 19
 • Annual Editions: Comparative Politics 08/09

  • Зохиогчид: Christian Soe
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073397665
  • Хуудас: 233
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Annual Editions: Criminal Justice 08/09

  • Зохиогчид: Joseph Victor, Joanne Naughton
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073397726
  • Хуудас: 185
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Employment Law for Business

  • Зохиогчид: Dawn Bennett-Alexander, Laura Hartman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073260723
  • Хуудас: 798
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Employment Law: Going Beyond Compliance to Engagement and Empowerment

  • Зохиогчид: Rosemarie Twomey
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073026978
  • Хуудас: 378
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Law, Business, and Society

  • Зохиогчид: Tony McAdams
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073377650
  • Хуудас: 851
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Taking Sides: Clashing Views in Crime and Criminology, Expanded

  • Зохиогчид: Thomas Hickey
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077408060
  • Хуудас: 438
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Mass Media Law 2009/2010 Edition

  • Зохиогчид: Don Pember, Clay Calvert
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073378824
  • Хуудас: 686
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Introduction to Criminal Justice: Updated Edition

  • Зохиогчид: Robert Bohm,
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073280486
  • Хуудас: 545
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Wills, Trusts, and Estates for Paralegals

  • Зохиогчид: George Kent
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073403069
  • Хуудас: 282
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Criminology

  • Зохиогчид: Freda Adler, Gerhard O. Mueller, William Laufer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073124469
  • Хуудас: 405
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах