Нийт: 19
 • Legal and Regulatory Environment of Business

  • Зохиогчид: O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Jere W. Morehead , Robert N. Corley
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073275024
  • Хуудас: 634
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Water War in the Klamath Basin: Macho Law, Combat Biology, and Dirty Politics

  • Зохиогчид: Holly D. Doremus , A. Dan Tarlock
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781597263931
  • Хуудас: 260
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Poisoned for Pennies: The Economics of Toxics and Precaution

  • Зохиогчид: Frank Ackerman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781597264013
  • Хуудас: 317
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The Legal and Regulatory Environment of Business

  • Зохиогчид: O. Lee Reed, Peter Shedd, Jere Morehead, Marisa Pagnattaro
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073048499
  • Хуудас: 664
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The Legal and Regulatory Environment of Business

  • Зохиогчид: O. Lee Reed, Peter Shedd, Jere Morehead, Marisa Pagnattaro
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073377667
  • Хуудас: 736
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Fundamentals of Investments

  • Зохиогчид: Bradford D. Jordan, Thomas Miller
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077283292
  • Хуудас: 675
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Roadless Rules: The Struggle for the Last Wild Forests

  • Зохиогчид: Tom Turner
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781597264402
  • Хуудас: 171
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Cases in Collective Bargaining & Industrial Relations

  • Зохиогчид: David Dilts , Raymond Hilgert
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072987362
  • Хуудас: 339
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Criminology

  • Зохиогчид: Freda Adler, Gerhard O. Mueller, William Laufer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073124469
  • Хуудас: 400
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Дууссан Зээлэх боломжтой хугацааг харах