Нийт: 59
 • The Meaning of Military Victory

  • Зохиогчид: Robert Mandel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588264480
  • Хуудас: 189
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Garbage In The Cities

  • Зохиогчид: Martin V. Melosi
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780822958574
  • Хуудас: 302
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Reproducing Race: The Paradox of Generation Mix

  • Зохиогчид: Rainier Spencer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588267764
  • Хуудас: 353
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • World Atlas (DK World Atlas)

  • Зохиогчид: DK Publishing
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780756631758
  • Хуудас: 354
  • Хэмжээ: A3
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Human Geography

  • Зохиогчид: Jerome Fellmann, Arthur Getis, Judith Getis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077216047
  • Хуудас: 516
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Envisioning Women in World History: Prehistory to 1500

  • Зохиогчид: Catherine Clay, Christine Senecal, Chandrika Paul
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073513225
  • Хуудас: 233
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Traditions & Encounters: A Global Perspective on the Past, Vol. 1 From the Beginning to 1500

  • Зохиогчид: Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073330624
  • Хуудас: 592
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Traditions & Encounters: A Brief Global History, Volume II

  • Зохиогчид: Jerry Bentley, Herbert Ziegler, Heather Streets Salter
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073207032
  • Хуудас: 675
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Traditions ; Encounters, Volume C: From 1750 to the Present

  • Зохиогчид: Jerry Bentley, Herbert Ziegler
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073330662
  • Хуудас: 1167
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Student Atlas of World Geography

  • Зохиогчид: John Allen
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073527604
  • Хуудас: 319
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)