Нийт: 59
 • The Ancient Egyptian World (World in Ancient Times)

  • Зохиогчид: Eric H. Cline, Jill Rubalcaba
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780195222449
  • Хуудас: 190
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • American History: A Survey MP w/PowerWeb

  • Зохиогчид: Alan Brinkley
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072424362
  • Хуудас: 951
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2002
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • American History : A Survey, Volume I: To 1877 TEXT ONLY

  • Зохиогчид: Alan Brinkley
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073125015
  • Хуудас: 400
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • American History: A Survey, Volume 2, Since 1865

  • Зохиогчид: Alan Brinkley
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073124940
  • Хуудас: 939
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Nation of Nations, Volume 2

  • Зохиогчид: James West Davidson, Brian DeLay, Christine Leigh Heyrman, Mark Lytle, Michael Stoff
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073330167
  • Хуудас: 989
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Kashmir: New Voices, New Approaches

  • Зохиогчид: Waheguru Pal Singh Sidhu, Bushra Asif, Cyrus Samii
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588264084
  • Хуудас: 292
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Global Studies: India and South Asia

  • Зохиогчид: James Norton
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073379715
  • Хуудас: 211
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Western Sahara: Anatomy Of A Stalemate

  • Зохиогчид: Erik Jensen
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781588263056
  • Хуудас: 180
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2004
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Global Studies: Latin America

  • Зохиогчид: Paul Goodwin
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073379821
  • Хуудас: 252
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Annual Editions: American History, Volume 2

  • Зохиогчид: Robert Maddox
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073516011
  • Хуудас: 191
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах