Нийт: 4
 • Traditions & Encounters: A Brief Global History, Volume I

  • Зохиогчид: Jerry Bentley, Herbert Ziegler, Heather Streets Salter
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073207025
  • Хуудас: 352
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Western Civilization: Sources, Images, and Interpretations, Volume 2, Since 1660

  • Зохиогчид: Dennis Sherman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073284743
  • Хуудас: 223
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Existentialism

  • Зохиогчид: Robert Solomon
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780075537113
  • Хуудас: 363
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 1974
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • French: Rencontres

  • Зохиогчид: Jo Helstrom, Conrad J. Schmitt
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 0070282099
  • Хуудас: 415
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 1990
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)