Нийт: 33
 • A Topical Approach to Lifespan Development

  • Зохиогчид: John Santrock
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073382647
  • Хуудас: 638
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Thinking, Fast and Slow

  • Зохиогчид: Daniel Kahneman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780374533557
  • Хуудас: 498
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2013
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Emotional Intelligence 2.0

  • Зохиогчид: Jean Greaves, Patrick M. Lencioni, Travis Bradberry
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780974320625
  • Хуудас: 255
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)