Категориуд
Нийт: 8
 • Annual Editions: Dying, Death, and Bereavement 08/09

  • Зохиогчид: George Dickinson , Michael Leming
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073397719
  • Хуудас: 200
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Annual Editions: Personal Growth and Behavior 07/08

  • Зохиогчид: Karen Duffy
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073397313
  • Хуудас: 191
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Annual Editions: Child Growth and Development 09/10

  • Зохиогчид: Ellen Junn, Chris Boyatzis
  • Хэл: Монгол
  • ISBN: 9780073516356
  • Хуудас: 200
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Exercises in Psychological Testing and Assessment

  • Зохиогчид: Ronald Jay Cohen
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073330082
  • Хуудас: 336
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • McGraw-Hill Introduction to Psychology Practice Tests

  • Зохиогчид: R. Eric Landrum
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072296945
  • Хуудас: 94
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 1998
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Taking Sides: Clashing Views on Psychological Issues, Expanded

  • Зохиогчид: Brent Slife
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077382872
  • Хуудас: 396
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • A Topical Approach to Lifespan Development

  • Зохиогчид: John Santrock
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073382647
  • Хуудас: 638
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Thinking, Fast and Slow

  • Зохиогчид: Daniel Kahneman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780374533557
  • Хуудас: 498
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2013
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)