Категориуд
Нийт: 57
 • Peripheral Arterial Disease

  • Зохиогчид: Robert Dieter, III, Raymond Dieter , Jr., Raymond Dieter
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071481793
  • Хуудас: 1084
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics

  • Зохиогчид: Ferdinand Beer, Jr.,E. Russell Johnston, Elliot Eisenberg, William Clausen, David Mazurek
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073212227
  • Хуудас: 1326
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Microelectronic Circuit Design

  • Зохиогчид: Richard Jaeger , Travis Blalock
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073309484
  • Хуудас: 1190
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Home Heating & Air Conditioning Systems

  • Зохиогчид: James Kittle
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780830632572
  • Хуудас: 230
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 1990
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Getting Started with Netduino

  • Зохиогчид: 0052920026409ITPARK
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449302450
  • Хуудас: 84
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Getting Started with Processing

  • Зохиогчид: Casey Reas, Casey Reas
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449379803
  • Хуудас: 194
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Getting Started with Raspberry Pi

  • Зохиогчид: 160, Shawn Wallace
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449344214
  • Хуудас: 160
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Blu-ray Disc Demystified

  • Зохиогчид: Jim Taylor , Michael Zink, Charles Crawford, Christen Armbrust
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071590921
  • Хуудас: 400
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Understanding MACD (Moving Average Convergence Divergence)

  • Зохиогчид: Gerald Appel, Edward Dobson
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780934380928
  • Хуудас: 45
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Networking Self-Teaching Guide: OSI, TCP/IP, LANs, MANs, WANs, Implementation, Management, and Maintenance

  • Зохиогчид: Richard Bramante
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470402382
  • Хуудас: 834
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2015
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)