Нийт: 6
 • The American Record

  • Зохиогчид: William Graebner, Leonard Richards
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072949582
  • Хуудас: 363
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The American Record: Volume 2

  • Зохиогчид: William Graebner, Leonard Richards
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072949599
  • Хуудас: 455
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The McGraw-Hill Reader with Student Access to Catalyst

  • Зохиогчид: Gilbert H. Muller
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073210384
  • Хуудас: 827
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Later Plays Of Eugene O'Neill

  • Зохиогчид: Eugene Oneill
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780075536642
  • Хуудас: 409
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 1967
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Theatre: Brief Version

  • Зохиогчид: Robert Cohen
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073330907
  • Хуудас: 317
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Reasoning and Writing Well with Student Access to Catalyst

  • Зохиогчид: Betty Mattix Dietsch
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073205762
  • Хуудас: 723
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)