Нийт: 14
 • The Humanistic Tradition, Volume 1: Prehistory to the Early Modern World

  • Зохиогчид: Gloria Fiero
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072910124
  • Хуудас: 498
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Classic Edition Sources: Anthropology

  • Зохиогчид: Elvio Angeloni
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073379692
  • Хуудас: 251
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Roundtable Viewpoints: Physical Anthropology

  • Зохиогчид: Elvio Angeloni, Mari Pritchard Parker, Lauren Arenson
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073515151
  • Хуудас: 536
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Annual Editions: Anthropology 08/09

  • Зохиогчид: Annual Editions: Anthropology 08/09
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073397542
  • Хуудас: 221
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 207
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Biological Anthropology: An Introductory Reader

  • Зохиогчид: Michael Park
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073405193
  • Хуудас: 230
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Applying Anthropology

  • Зохиогчид: Aaron Podolefsky, Peter Brown, Scott M. Lacy
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073530932
  • Хуудас: 339
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • The Gebusi: Lives Transformed in a Rainforest World

  • Зохиогчид: Bruce Knauft
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073405377
  • Хуудас: 193
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Anthropology: The Exploration of Human Diversity

  • Зохиогчид: Conrad Kottak
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073405360
  • Хуудас: 589
  • Хэмжээ: А3
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Cultural Anthropology

  • Зохиогчид: Conrad Kottak
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073405346
  • Хуудас: 401
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Window on Humanity: A Concise Introduction to General Anthropology

  • Зохиогчид: Conrad Kottak
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073531038
  • Хуудас: 516
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)