Нийт: 5
 • Handbook of Enterprise Systems Architecture in Practice

  • Зохиогчид: Pallab Saha
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781599041896
  • Хуудас: 471
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Arduino Cookbook

  • Зохиогчид: Michael Margolis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449313876
  • Хуудас: 699
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Embedded Systems: Introduction to Arm® Cortex(TM)-M Microcontrollers , Fifth Edition

  • Зохиогчид: Jonathan W Valvano
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781477508992
  • Хуудас: 480
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Programming Your Home: Automate with Arduino, Android, and Your Computer

  • Зохиогчид: Mike Riley
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781934356906
  • Хуудас: 216
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Embedded Systems: Real-Time Operating Systems for Arm Cortex M Microcontrollers

  • Зохиогчид: author
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781466468863
  • Хуудас: 400
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)