Нийт: 92
 • Advanced Programming Using Visual Basic.NET

  • Зохиогчид: Julia Case Bradley , Anita Millspaugh
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073517179
  • Хуудас: 650
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • AppleScript: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Guy Hart-Davis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639545
  • Хуудас: 424
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • ASP.NET 3.5: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: William Sanders
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071591942
  • Хуудас: 439
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • PMP Certification, A Beginner's Guide (Certification Press)

  • Зохиогчид: George Angel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071633703
  • Хуудас: 442
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Session Initiation Protocol (SIP): Controlling Convergent Networks

  • Зохиогчид: Travis Russell
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071488525
  • Хуудас: 265
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Citrix XenApp™ Platinum Edition Advanced Concepts

  • Зохиогчид: Citrix Sytems Inc
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071543811
  • Хуудас: 454
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • M: Information Systems

  • Зохиогчид: Paige Baltzan, Amy Phillips
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073376837
  • Хуудас: 368
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • How to Make Money with YouTube

  • Зохиогчид: Brad Schepp
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071621366
  • Хуудас: 222
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • See this image The Advantage Series: Microsoft Office Word 2003, Brief Edition

  • Зохиогчид: Glen Coulthard, Sarah Hutchinson-Clifford, Ann Miller
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072834239
  • Хуудас: 190
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2003
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Using Information Technology 9e Complete Edition

  • Зохиогчид: Brian Williams, Stacey Sawyer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073516776
  • Хуудас: 577
  • Хэмжээ: 4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)