Нийт: 92
 • Microsoft Windows Server 2008

  • Зохиогчид: Danielle Ruest
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072263657
  • Хуудас: 826
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Making Things Talk

  • Зохиогчид: Tom Igoe
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449392437
  • Хуудас: 470
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Making Things Move

  • Зохиогчид: Dustyn Roberts
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071741675
  • Хуудас: 350
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Cultural Anthropology

  • Зохиогчид: Conrad Kottak
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073405346
  • Хуудас: 401
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Green IT: Reduce Your Information System's Environmental Impact While Adding to the Bottom Line

  • Зохиогчид: Toby Velte, Anthony Velte, Robert Elsenpeter
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071599238
  • Хуудас: 308
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Building Wireless Sensor Networks

  • Зохиогчид: Robert Faludi
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780596807733
  • Хуудас: 300
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Information and Data Modelling (Information Systems Series (Mcgraw-Hill Publishing Co., Inc.).)

  • Зохиогчид: David Benyon
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077092412
  • Хуудас: 291
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 1996
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Ready, Set, Go!

  • Зохиогчид: Thomas W. Pavkov
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077280314
  • Хуудас: 85
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Adobe After Effects CS5

  • Зохиогчид: Jerron Smith
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470595244
  • Хуудас: 359
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Practical Arduino

  • Зохиогчид: Jonathan Oxer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781430224778
  • Хуудас: 434
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)