Нийт: 92
 • Thailand Information and Communication Technology Market Survey 2007

  • Зохиогчид: zohiogch
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9789742297862
  • Хуудас: 126
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • iPad & iPhone Administrator's Guide

  • Зохиогчид: Guy Hart-Davis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071759069
  • Хуудас: 312
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Simulation with Arena

  • Зохиогчид: W. Kelton
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073259895
  • Хуудас: 630
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • 24 Deadly Sins of Software Security

  • Зохиогчид: Michael Howard
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071626750
  • Хуудас: 393
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • CWTS Certified Wireless Technology Specialist Study Guide

  • Зохиогчид: Tom Carpenter
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071615341
  • Хуудас: 518
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Data Modeling: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Andy Oppel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071623988
  • Хуудас: 340
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Super Scratch Programming Adventure!

  • Зохиогчид: The LEAD Project
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781593274092
  • Хуудас: 160
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Handbook of Enterprise Systems Architecture in Practice

  • Зохиогчид: Pallab Saha
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781599041896
  • Хуудас: 471
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Enterprise Architecture for Connected E-Government: Practices and Innovations

  • Зохиогчид: Pallab Saha
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781466618244
  • Хуудас: 561
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • The Cloud Computing Book

  • Зохиогчид: Jon White
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781909372313
  • Хуудас: 207
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2013
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)