Нийт: 92
 • Handbook of Enterprise Systems Architecture in Practice

  • Зохиогчид: Pallab Saha
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781599041896
  • Хуудас: 471
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Raspberry Pi User Guide

  • Зохиогчид: Gareth Halfacree, Eben Upton
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781118464465
  • Хуудас: 248
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • AppleScript: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Guy Hart-Davis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639545
  • Хуудас: 424
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Computing Essentials 2007

  • Зохиогчид: Timothy O'Leary
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073228013
  • Хуудас: 398
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Arduino Cookbook

  • Зохиогчид: Michael Margolis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449313876
  • Хуудас: 699
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • How to Make Money with YouTube

  • Зохиогчид: Brad Schepp
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071621366
  • Хуудас: 222
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Building Wireless Sensor Networks

  • Зохиогчид: Robert Faludi
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780596807733
  • Хуудас: 300
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Launching the Imagination

  • Зохиогчид: Mary Stewart
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073379241
  • Хуудас: 400
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • M: Information Systems

  • Зохиогчид: Paige Baltzan, Amy Phillips
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073376837
  • Хуудас: 368
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • ASP.NET 3.5: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: William Sanders
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071591942
  • Хуудас: 439
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)