Нийт: 30
 • Getting Started with Arduino

  • Зохиогчид: Getting Started with Arduino
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449309879
  • Хуудас: 118
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • PostgreSQL 8 for Windows (Database Professional's Library)

  • Зохиогчид: Richard Blum
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071485623
  • Хуудас: 384
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Plug-In PHP: 100 Power Solutions: Simple Solutions to Practical PHP Problems

  • Зохиогчид: Robin Nixon
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071666596
  • Хуудас: 350
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Computing Essentials 2010

  • Зохиогчид: Timothy O'Leary
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073516745
  • Хуудас: 505
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Computing Essentials 2007

  • Зохиогчид: Timothy O'Leary
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073228013
  • Хуудас: 398
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • AppleScript: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Guy Hart-Davis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639545
  • Хуудас: 424
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Using Information Technology 9e Complete Edition

  • Зохиогчид: Brian Williams, Stacey Sawyer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073516776
  • Хуудас: 577
  • Хэмжээ: 4
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Making Things Move

  • Зохиогчид: Dustyn Roberts
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071741675
  • Хуудас: 350
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Practical Arduino

  • Зохиогчид: Jonathan Oxer
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781430224778
  • Хуудас: 434
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Thailand Information and Communication Technology Market Survey 2007

  • Зохиогчид: zohiogch
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9789742297862
  • Хуудас: 126
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)