Нийт: 8
 • PostgreSQL 8 for Windows (Database Professional's Library)

  • Зохиогчид: Richard Blum
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071485623
  • Хуудас: 384
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • AppleScript: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Guy Hart-Davis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639545
  • Хуудас: 424
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Microsoft Windows Server 2008

  • Зохиогчид: Danielle Ruest
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072263657
  • Хуудас: 826
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Information and Data Modelling (Information Systems Series (Mcgraw-Hill Publishing Co., Inc.).)

  • Зохиогчид: David Benyon
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077092412
  • Хуудас: 291
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 1996
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Data Modeling: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Andy Oppel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071623988
  • Хуудас: 340
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites

  • Зохиогчид: Robin Nixon
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781491949467
  • Хуудас: 700
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2014
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Principles of Database & Knowledge-Base Systems

  • Зохиогчид: Jeffrey D. Ullman
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 0716781581
  • Хуудас: 631
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 1990
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Oracle Exalogic Elastic Cloud Handbook (Oracle Press)

  • Зохиогчид: Tom Plunkett, TJ Palazzolo, Tejas Joshi
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071778282
  • Хуудас: 317
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах