Нийт: 4
 • How To Do Everything Adobe InDesign CS4

  • Зохиогчид: Donna Baker, Laurie Fuller
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071606349
  • Хуудас: 342
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Making Things Talk

  • Зохиогчид: Tom Igoe
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449392437
  • Хуудас: 470
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Adobe After Effects CS5

  • Зохиогчид: Jerron Smith
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780470595244
  • Хуудас: 359
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Android for Programmers: An App-Driven Approach

  • Зохиогчид: Paul Deitel, Harvey M. Deitel, Abbey Deitel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780132121361
  • Хуудас: 479
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)