Нийт: 25
 • Getting Started with Processing

  • Зохиогчид: Casey Reas, Casey Reas
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449379803
  • Хуудас: 194
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Getting Started with Arduino

  • Зохиогчид: Getting Started with Arduino
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449309879
  • Хуудас: 118
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2011
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Getting Started with Raspberry Pi

  • Зохиогчид: 160, Shawn Wallace
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449344214
  • Хуудас: 160
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Mike Meyers' Linux+

  • Зохиогчид: Michael Jang
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071546713
  • Хуудас: 390
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • How To Do Everything Adobe InDesign CS4

  • Зохиогчид: Donna Baker, Laurie Fuller
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071606349
  • Хуудас: 342
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • How to Do Everything Netbook

  • Зохиогчид: Joli Ballew
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639569
  • Хуудас: 304
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Advanced Programming Using Visual Basic.NET

  • Зохиогчид: Julia Case Bradley , Anita Millspaugh
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780073517179
  • Хуудас: 650
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2006
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • AppleScript: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Guy Hart-Davis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639545
  • Хуудас: 424
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • PMP Certification, A Beginner's Guide (Certification Press)

  • Зохиогчид: George Angel
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071633703
  • Хуудас: 442
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • See this image The Advantage Series: Microsoft Office Word 2003, Brief Edition

  • Зохиогчид: Glen Coulthard, Sarah Hutchinson-Clifford, Ann Miller
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072834239
  • Хуудас: 190
  • Хэмжээ: A4
  • Хэвлэгдсэн он: 2003
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)