Категориуд
Нийт: 12
 • Getting Started with Processing

  • Зохиогчид: Casey Reas, Casey Reas
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449379803
  • Хуудас: 194
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Getting Started with Raspberry Pi

  • Зохиогчид: 160, Shawn Wallace
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9781449344214
  • Хуудас: 160
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Mike Meyers' Linux+

  • Зохиогчид: Michael Jang
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071546713
  • Хуудас: 390
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • How to Do Everything Netbook

  • Зохиогчид: Joli Ballew
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639569
  • Хуудас: 304
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • AppleScript: A Beginner's Guide

  • Зохиогчид: Guy Hart-Davis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071639545
  • Хуудас: 424
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2009
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болно Захиалах

 • Microsoft Windows Server 2008

  • Зохиогчид: Danielle Ruest
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780072263657
  • Хуудас: 826
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2008
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Ready, Set, Go!

  • Зохиогчид: Thomas W. Pavkov
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780077280314
  • Хуудас: 85
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • iPad & iPhone Administrator's Guide

  • Зохиогчид: Guy Hart-Davis
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071759069
  • Хуудас: 312
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2010
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Programming the Raspberry Pi

  • Зохиогчид: Simon Monk
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071807838
  • Хуудас: 170
  • Хэмжээ: A5
  • Хэвлэгдсэн он: 2012
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)

 • Oracle Streams 11g Data Replication (Oracle Press)

  • Зохиогчид: Kirtikumar Deshpande
  • Хэл: Англи
  • ISBN: 9780071496643
  • Хуудас: 512
  • Хэмжээ: B5
  • Хэвлэгдсэн он: 2005
  • Танхимд унших: Болно
  • Гэрээр зээлэх: Болохгүй (Зөвхөн уншлагын танхимаар уншина.)