Журам

Үйлчлүүлэгчдийн уншлагын танхимд мөрдөх журам

Та IT Hub-ын номын сангаар үйлчлүүлэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу.

 • Номын сангийн карт нээлгэж номын сангийн мэргэжилтэнд шалгуулж үйлчлүүлнэ.
 • Уншигчийн эрхтэй үйлчлүүлэгч цахим үйлчилгээ / интернэт/ авна.
 • Танхимд ашигласан номоо Номын сангийн мэргэжилтэнд хүлээлгэж өгнө. 
 • Хүлээлгэж өгөхдөө номын бүрэн бүтэн байдал хуудасны тоог шалгуулж өгнө. 
 • Уншигчийн эрхтэй үйлчлүүлэгчид гэрээр ном олгоно.
 • Цөөн тооны ховор номыг 3 цагаас хэтрэхгүй хугацаагаар уншлагын танхимд ашиглана.

Хориглох зүйлс:

 • Хоол хүнс, уух зүйлс авч орохгүй байх
 • Уншлагын танхимд чанга ярих, утсаар ярих, шуугих, хог хаях, тоглох
 • Танхимын эд хогшлыг эвдэж сүйтгэх, ширээн дээр зурж бичихгүй байх
 • Танхимын эд хогшлыг зөөх
 • Номон дээр зурах, хуудсыг гэмтээх, шингэн зүйл асгах

Танхимаас Номын сангийн мэргэжилтний зөвшөөрөлгүй ном, сэтгүүл авч гарахыг хориглоно.