IT Hub-ийн тухай


Хааб нь орчин үеийн шинэлэг, загварлаг, ажлын таатай орчинг бүрдүүлсэн 5-7  хүний багтаамжтай хурлын  өрөө, 20-30 хүн  хүлээн авах уулзалт, семинарын танхим,  амралтын хэсэг бүхий дундын оффис, Мэдээлэл технологийн төрөлжсөн англи монгол хэлний  600 төрлийн 3000 гаруй ном, сурах бичиг, сэтгүүл бүхий номын сантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 

  • Нийт талбайн хэмжээ: 145м2
  • Хүчин чадал, багтаамж: 15-25 хүн

Үйл ажиллагаа:

  • Дундын оффис: (Co-working space), ширээ түрээс
  • Номын сан