Үйлчилгээ

 • Мэдээллийн төвд бүртгүүлэх

  Мэдээллийн төвийн үйлчлүүлэгч болохдоо онлайнаар болон өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

  1. Мэдээлллийн төвийн цахим хуудас infocenter.itpark.mn руу орж бүртгүүлнэ.
  2. Онлайн бүртгэлээ баталгуужуулахдаа мэдээллийн төв дээр өөрийн биеээр бичиг баримттай ирж баталгаажуулна.
   • Иргэний үнэмлэх /хүүхэд бол төрсний гэрчилгээ/
   • 3x4 хэмжээтэй цээж зураг
   • Картны үнэ 5000 төгрөг
 • Ном гэрээр зээлэх

  Үйлчлүүлэгч ном гэрээр зээлэхдээ:

  • Урьдчилан онлайнаар захиалга өгсөн байна.
  • Номын захиалга тухайн захиалсан цагаас хойш 3 цагийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.
  • Захиалсан номоо хүлээлгийн хугацаандаа аваагүй тохиолдолд захиалга цуцлагдана.
  • Ховор, цөөн тооны номыг гэрээр олгохгүй.
 • Ном онлайнаар захиалах

  Ном онлайнаар захиалахдаа:

  • Онлайнаар урьдчилан ном захиалсан тохиолдолд тухайн захиалсан цагаас хойш 3 цагийн хугацаанд захиалга хүчин төгөлдөр байна.
  • Хэрэв тогтоосон хугацаанд ирээгүй тохиолдолд захиалга цуцлагдана.
 • Ном хүлээлгэн өгөх

  Үйлчлүүлэгч гэрээр ашигласан номоо буцаан өгөхдөө:

  • Номын бүрэн бүтэн байдлыг мэдээллийн төвийн ажилтанд шалгуулна.
  •   Хэрэв үйлчлүүлэгч номын хуудсыг гэмтээсэн, урж үрэгдүүлсэн тохиолдолд тухайн номын үнийн дүнгээр эсвэл тухайн номоор нь төлбөрийг барагдуулна.
 • Төлбөрт үйлчилгээ

  Зөвхөн мэдээллийн төвийн үйлчлүүлэгчдэд дараах төлбөрт үйлчилгээг үзүүлнэ.

  1. Хэвлэх
   • Хар, цагаан А4 1 нүүр: 100 төгрөг
   • Өнгөт А4 1 нүүр: 500 төгрөг
  2. Хувилах
   • Хар, цагаан А4 1 нүүр: 50 төгрөг
   • Хар, цагаан А3 1 нүүр: 100 төгрөг
  3. Сканердах
   • Хар, цагаан А4 1 нүүр: 50 төгрөг
   • Хар, цагаан А3 1 нүүр: 100 төгрөг
 • Сануулах мэдэгдэл

  Мэдээллийн төвөөр үйлчлүүлж гэрээр ном зээлсэн үйлчлүүлэгчдэд дараах 3 сануулга и-мэйлээр очно.

  1. Ном буцаан өгөх
   • Үйлчлүүлэгчийн ном буцаан өгөхийг 1 хоногийн өмнө номын буцаан өгөх хугацаа болсныг сануулсан мэдэгдэл очно.
  2. Хугацаа хэтэрсэн
   • Ном буцаан өгөх хугацаа хэтэрч, торгуулийн хоногт шилжсэнийг сануулсан мэдэгдэл хугацаа хэтэрч эхэлсэн өдрөөс эхлэн очно.